دوشنبه 05 آبان 1399

مشخصات دوره

 • عنوان دوره : CCIE Data Center v2.0
 • مدت زمان دوره : 120 ساعت
 • زبان دوره : فارسی - انگلیسی

هدف:
Cisco CCIE Data Center که یکی از Exam های Expert-Level شرکت سیسکو می باشد، جهت مدیریت و راه اندازی دیتاسنتر های بزرگ توسط شرکت سیسکو ارائه شده است. این Exam شامل دو بخش مجزا می باشد : Written و LAB . Written Exam مجوز برای LAB Exam می باشد.

اما هدف از این دوره آمادگی جهت آزمون بین المللی Data Center نیست، بلکه آماده سازی افراد تا سطح CCIE و کامل کردن دانش افراد در بخش های مختلف Nexus ، Storage ، Unified Computing و Virtualization می باشد .

افراد پس از طی کردن این دوره امکان حضور در دوره های آمادگی آزمون بین المللی را پیدا خواهند کرد .
ما بر این باوریم که بزرگترین توانمندی واحد آموزش در برگزاری دوره Cisco Data Center ، تجربه موفق این مجموعه آموزشی در Pass کردن LAB Exam و اخذ مدرک CCIE DC می باشد .

مخاطبین:
کارشناسان و مدیران فنی Data Center ها ، Enterpriser Network و Service Provider

نحوه اجرا:
این دوره هم به صورت آنلاین و هم به صورت حضوری توسط مدرسین دارای مدرک CCIE Data center برگزار می گردد.

 • 1.0 Cisco Data Center L2/L3 Technologies
  • 1.1 Design Implement and Troubleshoot Complex Layer 2 Technologies
  • 1.1.a Design, Implement and Troubleshoot Highly Available and redundant topologies for example vPC, fabricpath, STP
  • 1.1.b Design, Implement and Troubleshoot Data Center Layer 2 overlays for example VXLAN, OTV, EVPN
  • 1.1.c Design, Implement and Troubleshoot Network management protocols for example PTP, NTP, DNS, DHCP
  • 1.1.d Design, Implement and Troubleshoot Traffic management for example queuing, policing, shaping
  • 1.1.e Design, Implement and Troubleshoot layer 2 security features for example port security, MACsec, ACL, private vlans
  • 1.2 Design, Implement and Troubleshoot Complex Layer 3 Technologies
  • 1.2.a Design, Implement and Troubleshoot Routing Protocols and features for example OSPF, ISIS, MBGP, IBGP, PBR, BFD
  • 1.2.b Design, Implement and Troubleshoot Layer 3 Overlay Protocols for example OTV, LISP
  • 1.2.c Design, Implement and Troubleshoot Multicast protocols for example PIM, IGMP, RP, BSR
  • 1.2.d Design, Implement and Troubleshoot layer 3 security features for example CoPP, ACL's, DAI, ip source guard
  • 1.2.e Design, Implement and Troubleshoot Monitoring services for example Netflow
  • 1.3 Design, Implement and Troubleshoot External Fabric Connectivity
  • 1.3.a Design, Implement and Troubleshoot policy driven External Fabric Connectivity for example L2/L3 connectivity
 • 2.0 Cisco Data Center Network Services
  • 2.1 Design, Implement and Troubleshoot Service Insertion and Redirection
  • 2.1.a Design, Implement and Troubleshoot Service Insertion and Redirection for example LB, vPATH, ITD, RISE
  • 2.2 Design, Implement and Troubleshoot network services
  • 2.2.a Design, Implement and Troubleshoot network services for example policy drivenL4-L7 services
 • 3.0 Data Center Storage Networking and Compute
  • 3.1 Configure and Troubleshoot Data Center Storage Protocols
  • 3.1.a Describe, Configure and Troubleshoot infrastructure to support Block Storage Protocols for example FC, FCoE, iSCSI, DCB
  • 3.1.b Configure and Troubleshoot infrastructure to support File Storage Protocols for example NFS, CIFS
  • 3.2 Design, Implement and Troubleshoot Data Center Storage Networking Features
  • 3.2.a Design, Implement and Troubleshoot Data Center Storage Networking Features for example zoning, multihop technologies
  • 3.3 Implement and Troubleshoot Compute resources
  • 3.3.a Implement and Troubleshoot Compute policies and pools for example SAN/LAN policies, boot policies, profiles
  • 3.3.b Analyze and Troubleshoot Compute resources using tools such as UCS Central, UCSM
  • 3.4 Design, Implement and Troubleshoot Data Center Compute Connectivity
  • 3.4.a Design, Implement and Troubleshoot Data Center Compute Connectivity for example SAN/LAN uplinks, rack server integration, fabric ports, appliance ports
  • 3.5 Design, Implement and Troubleshoot Virtual and Physical End Point Connectivity
  • 3.5.a Design, Implement and Troubleshoot Virtual and Physical End Point Connectivity
 • 4.0 Data Center Automation and Orchestration
  • 4.1 Implement and Troubleshoot Data Center Automation
  • 4.1.a Implement and Troubleshoot Data Center Automation using methods such as REST API implemented by scripting languages including Python
  • 4.2 Implement and Troubleshoot Data Center Orchestration Tools
  • 4.2.a Implement and Troubleshoot Data Center Orchestration using Tools such as UCSD, UCS Central, CPO
  • 4.3 Integrate Cisco Cloud offerings into existing Data Center infrastructure
  • 4.3.a Describe and Integrate Cisco Cloud technologies into existing Data Center infrastructure using solutions such as Cisco ONE Enterprise cloud Suite
 • 5.0 Data Center Fabric Infrastructure
  • 5.1 Design, Implement and Troubleshoot policy and non-policy driven Internal Fabric Connectivity
  • 5.1.a Design, Implement and Troubleshoot policy and non-policy driven Internal Fabric connectivity for example ECMP, ISIS, inbandmgmt, VXLAN
  • 5.2 Design, Implement and Troubleshoot Infrastructure policies and elements
  • 5.2.a Design, Implement and Troubleshoot policy driven Infrastructure for example interface policies, MGMT policies
  • 5.2.b Configure and Troubleshoot physical infrastructure components for example controllers, switches
  • 5.2.c Analyze and Troubleshoot logical infrastructure elements using health indicators
 • 6.0 Evolving Technologies v1.1
  • 6.1. Cloud
   • 6.1.a Compare and contrast public, private, hybrid, and multicloud design considerations
   • 6.1.a (i) Infrastructure, platform, and software as a service (XaaS)
   • 6.1.a (ii) Performance, scalability, and high availability
   • 6.1.a (iii) Security implications, compliance, and policy
   • 6.1.a (iv) Workload migration
   • 6.1.b Describe cloud infrastructure and operations
   • 6.1.b (i) Compute virtualization (containers and virtual machines)
   • 6.1.b (ii) Connectivity (virtual switches, SD-WAN and SD-Access)
   • 6.1.b (iii) Virtualization functions (NFVi, VNF, and L4/L6)
   • 6.1.b (iv) Automation and orchestration tools (CloudCenter, DNA-center, and Kubernetes)
  • 6.2 Network programmability (SDN)
   • 6.2.a Describe architectural and operational considerations for a programmable network
   • 6.2.a (i) Data models and structures (YANG, JSON and XML)
   • 6.2.a (ii) Device programmability (gRPC, NETCONF and RESTCONF)
   • 6.2.a (iii) Controller based network design (policy driven configuration and northbound/ southbound APIs)
   • 6.2.a (iv) Configuration management tools (agent and agentless) and version control systems (Git and SVN)
  • 6.3 Internet of things (IoT)
   • 6.3.a Describe architectural framework and deployment considerations for IoT
   • 6.3.a (i) IoT technology stack (IoT Network Hierarchy, data acquisition and flow)
   • 6.3.a (ii) IoT standards and protocols (characteristics within IT and OT environment)
   • 6.3.a (iii) IoT security (network segmentation, device profiling, and secure remote access)
   • 6.3.a (iv) IoT edge and fog computing (data aggregation and edge intelligence)