دوشنبه 31 شهریور 1399

مشخصات دوره

 • عنوان دوره : Oracle Database 11g Data Guard Administration
 • مدت زمان دوره : 32 ساعت (4 جلسه 8 ساعته)
 • زبان دوره : فارسی و انگلیسی

(Course Duration: 4 Days (32 hours

Prerequisite: Oracle Database 11g: Administration Workshop

?What will you learn

This Oracle Database 12c: Data Guard Administration Ed 1 training teaches you how to use Oracle Data Guard. Expert Oracle University instructors will demonstrate how this solution protects your Oracle database against planned and unplanned downtimes. Learn To: Build highly available systems Offload business processing needs to another system Offload backup needs to another system Benefits To You: You'll walk away from this course with an understanding of how Data Guard standby databases can be used to support various production functions. These functions include reporting, querying and .testing, while in a standby role

:Course outline

  • Introduction to Oracle Data Guard
  • Creating a Physical Standby Database by Using SQL and RMAN Commands
  • Oracle Data Guard Broker: Overview
  • Creating a Data Guard Broker Configuration
  • Creating a Physical Standby Database by Using Enterprise Manager Grid Control
  • Creating a Logical Standby Database
  • Creating and Managing a Snapshot Standby Database
  • Using Oracle Active Data Guard
  • Configuring Data Protection Modes
  • Performing Role Transitions
  • Using Flashback Database in a Data Guard Configuration
  • Enabling Fast-Start Failover
  • Managing Client Connectivity
  • Performing Backup and Recovery Considerations in an Oracle Data Guard Configuration
  • Patching and Upgrading Databases in a Data Guard Configuration
  • Monitoring a Data Guard Configuration
  • Optimizing a Data Guard Configuration