دوشنبه 31 شهریور 1399

مشخصات دوره

 • عنوان دوره : Docker
 • مدت زمان دوره : 32 ساعت (4 جلسه 8 ساعته)
 • زبان دوره : فارسی

 • Course Resource Requirements:
  • GNS3 Simulator
  • UNL LAB
  • Windows Server 2016 R2
  • Windows 10 client and Ubuntu 18 Client
  • Redhat Server and CentOS 7 Server
  • Winscp
  • SNMP MIB Browser
  • ESxi 6.7
  • MySql
  • Apache

  • Chapter 1: Docker Overview and Introduction
  • Chapter 2: Getting Started with Docker
  • And Installing Docker
  • Chapter 3: Building Container Images and Working with Docker images and repositories
  • Chapter 4: Storing and Distributing Images
  • Chapter 5: Building services with Docker
  • Chapter 6: Testing with Docker
  • Chapter 7: Managing Containers
  • Chapter 8:Docker Orchestration and Service Discovery
  • Chapter 9: Docker Machine
  • Chapter 10: Docker Compose
  • Chapter 11: Docker Swarm
  • Chapter 12: Portainer
  • Chapter 13: Rancher
  • Chapter 14: Using the Docker API
  • Chapter 15: Getting help and extending Docker
  • Chapter 16: Docker Cloud
  • Chapter 17: Docker Security
  • Chapter 18: Docker Workflows
  • Chapter 19: Next Steps with Docker