دوشنبه 31 شهریور 1399

مشخصات دوره

 • عنوان دوره : Zabbix Certified Expert : ZCE
 • مدت زمان دوره : 40 ساعت (5 جلسه 8 ساعته)
 • زبان دوره : فارسی

 • Tools and Laboratory Considerations
 • Course Resource Requirements:
  • GNS3 Simulator
  • UNL LAB
  • CentOS 7 + Zabbix 4.0
  • Windows Server 2016 R2
  • Windows 10 client and Ubuntu 18 Client
  • Winscp
  • SNMP MIB Browser
  • ESxi 6.7
  • MySql
  • Apache
 • Description
 • The Zabbix Certified Expert course provides information technology professionals with the knowledge and skills necessary to Design & maintain highly efficient & loaded setups with expertise in API, HA/DR, and DB partitioning.

 • Installation: Zabbix from sources
 • Administration: Create SELinux policies for Zabbix
 • Administration: Secure Zabbix Frontend with SSL
 • Data collection: Set-up SNMP traps
 • Data collection: IPMI
 • Data collection: Extending Zabbix by using External checks and Loadable modules
 • Configuration: Trigger-based event correlation
 • Configuration: Global event correlation
 • Administration: AD and HTTP authentication
 • Zabbix API: Overview
 • Zabbix API: Getting data
 • Administration: Zabbix DB schema overview
 • Administration: MySQL partitioning
 • Administration: High-performance storage engine (Elasticsearch)
 • Administration: Real-time data export
 • Data collection: HTTP checks
 • Administration: High-performance HTTP server (NGINX)
 • Data collection: LLD of SNMP objects
 • Data collection: LLD of JMX objects
 • Data collection: Custom LLD rules
 • Administration: Zabbix server processes
 • Installation: High availability and redundancy
 • Custom Monitoring
 • Custom scripts
 • Zabbix Enterprise featuresand Development