دوشنبه 31 شهریور 1399

مشخصات دوره

 • عنوان دوره : دوره آموزشی متره و برآورد پروژه
 • زبان دوره : فارسی

توضیحات کلی درباره علم متره و برآورد پروژه

متره و برآورد پروژه در کلیه پروژه ها بخصوص پروژه های عمرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای توضیح بیشتر ذکر همین نکته کافی است که اشتباه کوچک یک مترور در پروژه ای مانند احداث یک سد، ممکن است به ضرر چند صد میلیون تومانی کارفرما منجر شود.

همیشه به عنوان قلب مالی یک پروژه عمل کرده و با توجه به اهمیت این موضوع در تمامی پروژه ها، می توان گفت مترور حرفه ای همواره از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است.

ما به ازای همین محبوبیت، در صورتی که در این علم بصورت حرفه ای وارد شوید، می توانید به حقوق و مزایای بالایی دست یابید.

در این دوره:

 • تمامی تمرین ها بر اساس پروژه های واقعی انجام خواهد شد
 • نقشه خوانی سازه های بتنی و فولادی را نیز فرا خواهید گرفت
 • با چالش های قیمت دهی در پروژه های عمرانی آشنا خواهید شد
 • دانشجویانی که در این دوره آموزشی شرکت کنند می توانند در آزمون های سازمان فنی و حرفه ای شرکت کرده و مدرک معتبر این سازمان را دریافت نمایند. مدارک فنی و حرفه ای قابلیت ترجمه با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه را دارند و از این نظر می توانند به عنوان یک نکته مثبت در CV دانشجویانی که قصد مهاجرت دارند تلقی گردد
 • همچنین دانشجویان این دوره می توانند پس از اتمام دوره و اخذ نمره قبولی در آزمون پایان دوره، نسبت به درخواست مدرک بین المللی QAL از کشور انگلستان نیز اقدام نمایند

 • این دوره در 3 فاز بصورت زیر ارائه خواهد شد :
 • فاز اول : متره و برآورد سازه های بتنی
  • نقشه خوانی فونداسیون
  • متره خاکبرداری بصورت دستی و ماشینی
  • برآورد خاکبرداری فونداسیون ها
  • متره قالب های فونداسیون ها شامل قالب پیرامونی و قالب گلدانی ها
  • برآورد قالب های فونداسیون ها
  • شناخت انواع بتن مورد استفاده در سازه ها شامل بتن مگر و سازه ای
  • متره بتن مگر فونداسیون
  • متره بتن سازه ای فونداسیون
  • برآورد بتن مگر فونداسیون
  • برآورد بتن سازه ای فونداسیون
  • شناخت انواع آرماتورهای به کار رفته در فونداسیون ها
  • شناخت تفاوت آرماتورها در فهرست بهای ابنیه
  • شناخت جداول لیستوفر و آشنایی با روش پر کردن آنها
  • تدوین جدول لیستوفر آرماتورها بصورت کامل جهت متره آنها
  • برآورد آرماتورهای مصرفی در فونداسیون
  • نقشه خوانی ستون های بتنی
  • شناخت و بررسی انواع ستون ها از نظر موقعیت مکانی در پلان ساختمان، اعم از ستون های میانی، کناری و گوشه
  • متره قالب¬بندی ستونها
  • شناخت تفاوت قالب های کناری و غیرکناری در فهرست بهای ابنیه
  • برآورد قالب ستون ها
  • متره بتن ستون ها
  • برآورد بتن ستون ها
  • شناخت انواع آرماتورهای به کار رفته در ستون ها
  • متره آرماتورهای موجود در ستونها با تهیه جداول لیستوفر
  • برآورد آرماتورهای به کار رفته در ستون ها
  • نقشه خوانی تیرهای بتنی
  • شناخت و بررسی انواع تیرها از نظر موقعیت مکانی در پلان ساختمان اعم از تیرهای میانی و کناری
  • متره قالب بندی تیرها
  • برآورد قالب بندی تیرها
  • نقشه خوانی دیوارهای برشی و حائل
  • شناخت نحوه قالب بندی دیوارها
  • بررسی اثر عرض دیوار و تیر فوقانی آن بر قالب بندی دیوار
  • متره قالب بندی دیوارها
  • برآورد قالب بندی دیوارها با بررسی دیوارهای کناری
  • متره بتن مورد استفاده در دیوارها
  • برآورد بتن مصرفی در دیوارها
  • شناخت آرماتورهای به کار رفته در دیوارها
  • متره آرماتورهای موجود در دیوارها با تهیه جداول لیستوفر
  • برآورد آرماتورهای موجود در دیوارها
  • نقشه خوانی سقف های تیرچه و بلوک
  • بررسی نحوه برآورد سقف های تیرچه بلوک بر اساس فهرست بهای ابنیه
  • شناخت انواع آرماتورهای به کار رفته در تیرچه ها
  • متره آرماتورهای تیرچه ها با تهیه جداول لیستوفر
  • برآورد آرماتورهای به کار رفته در تیرچه ها
  • برآورد سقف های تیرچه و بلو ک
 • فاز دوم : متره و برآورد سازه های فولادی
  • بررسی انواع پروفیل های به کار رفته در سازه های فولادی از نظر نحوه متره
  • متره و برآورد صفحات کف ستون
  • متره و برآورد ستون تک
  • متره و برآورد ستون دوبل بدون GAP میانی
  • متره و برآورد ستون دوبل با GAP میانی و با بست موازی
  • متره و برآورد ستون دوبل با GAP میانی و با بست مورب
  • شناخت انواع اتصال تیر به ستون شامل اتصال مفصلی و گیردار
  • متره و برآورد اتصالات تیر به ستون
  • متره و برآورد ستون های مشبک
  • متره و برآورد تیر فلزی بدون تقویت
  • متره و برآورد تیرهای فلزی با تقویت
  • متره و برآورد تیرهای کامپوزیت با برشگیر
  • متره و برآورد تیرهای لانه زنبوری
  • متره و برآورد مهاربندهای فلزی ( مهاربند X )
  • متره و برآورد تیرهای پله
 • فاز سوم : ضرایب پیمان
  • آشنایی با منطق ضرایب پیمان
  • شناخت ضریب طبقات و محاسبه آن
  • شناخت ضریب بالاسری
  • شناخت ضریب منطقه ای
  • شناخت ضریب پیمانکار
  • شناخت ضریب تعدیل، محاسبه و تهیه صورت وضعیت تعدیل